Schenken en nalaten

Schenken in natura

Heeft u een schilderij of ander object uit het verleden waar u een goede bestemming voor zoekt? Dan zou u kunnen overwegen het aan een museum te schenken. Bij Museum Kaap Skil zijn spullen met een link naar de maritieme geschiedenis van Texel zeer welkom. Ook objecten die in vroeger tijden in huis werden gebruikt worden vaak in dank aanvaard door ofwel Kaap Skil ofwel de Oudheidkamer. De musea nemen alleen objecten aan die in de collectie passen. Dit wordt bepaald door de conservator.

Wanneer een schenking wordt geaccepteerd, zal een schenkingsformulier worden ingevuld. Hierop worden eventuele wensen en zoveel mogelijk informatie over de schenking vastgelegd. Zo wordt voorkomen dat waardevolle kennis verloren gaat.

Belastingvrij schenken

Een geldelijke schenking aan Museum Kaap Skil is fiscaal aftrekbaar als er een schenkingsovereenkomst is gesloten voor minimaal vijf jaar. U kunt het formulier hier downloaden en invullen. U kunt het schenkingsformulier desgewenst ook opvragen via vrienden@kaapskil.nl. Voor meer informatie over een periodieke gift staat Eva van Ginkel u graag te woord. Zij is te bereiken via 0222-317741 of EvavanGinkel@texelsmuseum.nl

Nalaten

Overweegt u om een goed doel op te nemen in uw testament? Als u een liefhebber bent van scheepvaart en geschiedenis is Kaap Skil misschien het doel waar u naar zoekt. Vanwege de ANBI-status hoeft het museum geen schenkingsrecht te betalen. Een nalatenschap kan dus in zijn geheel aan het doel worden besteed: behoud en beheer van het maritieme culturele erfgoed van Texel. Voor meer informatie over nalatenschap staat Marion Barth u graag te woord. Zij is te bereiken via 0222-317741 of marionbarth@texelsmuseum.nl