Word Vriend

Texel, het middelpunt in de wereldzeeën. Museum Kaap Skil is door de betekenisvolle ligging en de topcollectie het middelpunt van grote, belangrijke wereldverhalen. Help mee deze verhalen door te vertellen en word Vriend! Vrienden helpen ons bouwen aan mooie tentoonstellingen, educatieve projecten en het ontsluiten van de unieke collectie. Je bent al Vriend van Museum Kaap Skil vanaf € 20,- per jaar.

Voordelen Vriendschap:

  • Jaarlijks een entreekaartje voor Museum Kaap Skil
  • Een exclusieve uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendenbijeenkomst
  • Deelname aan activiteiten in het museum
  • De digitale nieuwsbrief

Vriend worden kan door onderstaand formulier in te vullen. Heb je vragen? Neem dan contact op met Eva van Ginkel via vrienden@kaapskil.nl of 0222-314956.

Help jij ons aan meer wind in de zeilen? Alvast hartelijk dank voor je steun!

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?

Voorwaarden bij het afgeven van een machtiging

Voorwaarden online doneren

Liever geen machtiging?
Maak dan je bijdrage over op rekeningnummer NL37 RABO 0355 8235 19 op naam van Museum Kaap Skil, Oudeschild, onder vermelding van ‘Nieuwe Vriend’, je naam en adres. Stuur een e-mail van je aanmelding naar vrienden@kaapskil.nl.

Gebruik vanuit het buitenland IBAN: NL37 RABO 0355 8235 19 en BIC: RABONL2U om je bijdrage over te maken op naam van Museum Kaap Skil, Heemskerckstraat 9, 1792 AA Oudeschild, Nederland.

Vrienden van Museum Kaap Skil dragen het museum en de collectie een warm hart toe. Wij zijn ze hiervoor erg dankbaar!