klachten

Heeft u een klacht? Dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via de receptie van Museum Kaap Skil, o.v.v. uw contactgegevens. Of door een e-mail te sturen aan info@kaapskil.nl. Uw klacht zal worden onderzocht en binnen 14 dagen worden beantwoord.