Steeds meer graan- en houtschepen op de Reede

Aanleg van een middeleeuwse dijk, tekening van Fred Maarschall

Toen Columbus in 1492 naar het westen zeilde, was er op Zuidoost Texel nog geen dorp en ook geen haven. Er was alleen maar een dijkje langs het polderland. Maar dat dijkje gaf wel beschutting aan de schepen die op de Reede voor anker lagen. Dat waren hulken, kraken, karvelen en koggen.

Tussen 1400 en 1500 werd het steeds drukker op de Reede, want de vrije Hollandse handelssteden wonnen steeds meer terrein op het logge Hanze-netwerk. Ze haalden hout uit Noorwegen en graan uit de landen aan de Oostzee. Direct ten noorden van Skil, langs de waddendijk, zijn in het meertje van Ottersaat nog resten te zien van het middeleeuwse dijkje. De rij half-vergane palen laten je zien hoe het dijkje gelopen heeft. Op de weg, waar je staat te kijken, was ruim vijfhonderd jaar geleden een waddenstrandje met uitzicht over de Reede vol met laat-middeleeuwse zeeschepen.

Ontdek meer

Er zijn geen actuele berichten op dit moment.