Perzisch tapijt uit het Palmhoutwrak

Dertien fragmenten van een oosters tapijt, opgedoken bij een zeventiende-eeuws scheepswrak dat op de bodem van de Waddenzee ligt. Bij dit zogenaamde Palmhoutwrak zijn honderden bijzondere en unieke objecten gevonden, waaronder dit exclusieve tapijt.

Knooptechniek

Van het ooit zo prachtige tapijt zijn slechts dertien flarden bewaard gebleven. Toch is de asymmetrische knoop van het weefsel, ook bekend als de Perzische knoop, nog goed zichtbaar. Deze manier van knopen is kenmerkend voor tapijten uit het gigantische Perzische Rijk, dat zich in de zeventiende eeuw uitstrekte van het tegenwoordige Armenië tot en met Afghanistan.

Rijk versierd

Het tapijt was vermoedelijk zo’n 250 cm lang en tot wel 180 cm breed. Het was waarschijnlijk bedekt met een groot donkerrood veld, versierd met dunne en slingerende ranken, bloemen en dieren – waaronder jachttaferelen. Rondom de buitenrand zullen decoratieve cartouches hebben gezeten. Het tapijt is waarschijnlijk aan het einde van de zestiende, of begin van de zeventiende eeuw gemaakt. Tapijten met dergelijke versieringen zijn vooral afkomstig geweest uit het noorden en oosten van het Perzische Rijk, uit het huidige Iran en Afghanistan.

Op tafel

Tapijten met exotische taferelen waren in de 17e-eeuw zeer in trek. Van schilderijen uit die tijd is bekend dat een tapijt in de regel over de tafel werd gelegd.

Te zien

Het Perzisch tapijt en de andere unieke vondsten uit het Palmhoutwrak zijn te zien in een nieuwe, spectaculaire tentoonstelling.

NB: Er vindt nog steeds onderzoek naar de collectie plaats. Dit artikel kan hierdoor verouderde informatie of achterhaalde inzichten bevatten.