Ja, ik word Vriend

Steun Museum Kaap Skil

Vriendschappen zijn van grote waarde, ook voor musea. Vrienden helpen ons bouwen aan mooie tentoonstellingen, educatieve projecten en het ontsluiten van de unieke collectie. Wil jij samen met ons zorgen voor het bijzondere maritieme erfgoed? Word dan Vriend van Museum Kaap Skil.

Als dank voor je steun ontvang je:

  • Jaarlijks een entreekaartje voor Museum Kaap Skil
  • Een exclusieve uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendenbijeenkomst
  • Gratis toegang tot lezingen in het museum
  • De digitale nieuwsbrief

Vriend worden kan door onderstaand formulier in te vullen. Heb je vragen? Neem dan contact op met Eva van Ginkel via vrienden@kaapskil.nl of 0222-314956.

Help jij ons aan meer wind in de zeilen? Alvast hartelijk dank voor je steun!

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?

Voorwaarden bij het afgeven van een machtiging

Steun Museum Kaap Skil

Liever geen machtiging?

Maak dan je bijdrage over op rekeningnummer NL37 RABO 0355 8235 19 op naam van Museum Kaap Skil, Oudeschild, onder vermelding van ‘Nieuwe Vriend’, je naam en adres. Voor de zekerheid is het handig om ook een e-mail te sturen naar vrienden@kaapskil.nl.

Vanuit het buitenland

Gebruik vanuit het buitenland IBAN: NL37 RABO 0355 8235 19 en BIC: RABONL2U om je bijdrage over te maken op naam van Museum Kaap Skil, Heemskerckstraat 9, 1792 AA Oudeschild, Nederland.

Vrienden van Museum Kaap Skil dragen het museum en de collectie een warm hart toe. Wij zijn ze hiervoor erg dankbaar!