Oudeschild krijgt een windmolen

Alsof hij er altijd gestaan heeft. Molen De Traanroeier, op het terrein van Kaap Skil, is bepalend voor het dorpsbeeld van Oudeschild. Maar het grootste deel van zijn leven stond deze molen in de Zaanstreek.

Daar werd hij in 1727 gebouwd, aan de Traanroeijerssloot. Bijna twee eeuwen later is hij afgebroken en in Oudeschild herbouwd. De Oudeschilder visservrouwen konden de molen ‘lezen’ als een reusachtige windmeter. De stand van de wieken en de draaisnelheid ervan vertelden haarfijn hoe laat ze hun de vissermannen en meewerkende kinderen thuis konden verwachten.

Omdat de molen vlak naast de havenmond staat is hij nog steeds een onmiskenbaar mikpunt voor de zeilers op de Waddenzee.