Fort de Schans in gebruik genomen

Fort de Schans op de maquette ‘Reede van Texel’

Willem van Oranje zag in dat de Reede van Texel van levensbelang was voor de Hollandse economie en voor de financiering van zijn opstand. De koningsgezinde vijand mocht onder geen beding controle krijgen over deze ankerplaats. Daarom bouwden de geuzen het fort ‘de Schans’ op zuidoost Texel.

Ruim twee eeuwen later werd het fort in opdracht van Napoleon vergroot en voorzien van twee buren: kleinere ondersteunende forten: de Lunette en de Redoute. Deze drie forten zijn nu gerestaureerd door Natuurmonumenten en vrij te bezoeken. Kaap Skil organiseert regelmatig rondleidingen op de Schans.