Open Depot

Open Depot Museum Kaap Skil

Duik in de onderwaterarcheologie in het Open Depot! Je vindt het in het monumentale Graanpakhuis. Je ziet er de meest uiteenlopende opgedoken vondsten, allemaal afkomstig van eeuwenoude scheepswrakken. 

Onderwaterarcheologie

Door schipbreuk op de Reede van Texel zijn honderden schepen in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw op de zeebodem terecht gekomen. Het waren vooral handelsschepen, met bestemmingen van en naar alle windstreken. Eeuwen lagen ze bedolven onder het zand, veilig voor de tand des tijds. Soms spoelt zo’n wrak vrij. Duikers vinden er dan scheepsonderdelen, persoonlijke bezittingen van de zeelui en handelswaar. In het Open Depot zie je een selectie van de vele duizenden objecten die van de zeebodem bij Texel zijn opgedoken.