Aftrap ‘Gezichten van Noord-Holland’ bij Museum Kaap Skil

Gepubliceerd op 20 oktober 2023

Afgelopen dinsdag vond bij Museum Kaap Skil de aftrap van het project ‘Gezichten van Noord-Holland’ plaats. Kunstenaar Paulien Valk gaat samen met de uit Oekraïne gevluchte tijdelijke inwoners van Texel een co-creatie opzetten voor het museum. Doel is hen bij het museum te betrekken en samen iets te creëren waar zij zich in herkennen.

Creatief samenwerkingsproject

Museum Kaap Skil doet mee aan ‘Gezichten van Noord-Holland’, een project geïnitieerd door het Frans Hals Museum en het Amsterdam Museum. In dit project gaan musea via co-creaties verbindingen aan met groepen mensen die niet vaak in de musea te vinden zijn. Voor Museum Kaap Skil organiseert kunstenaar Paulien Valk de creatieve kant.

Persoonlijk

Dinsdagavond waren bewoners van de vluchtelingenboot in Oudeschild uitgenodigd bij Museum Kaap Skil. Daar kregen ze een rondleiding door de tentoonstelling Palmhoutwrak, met extra aandacht voor De Jurk. Zo’n persoonlijk voorwerp zegt heel veel over de eigenaar. In dit geval dat het een steenrijke dame was met een exclusieve smaak. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de deelnemers aan het project in een creatieve uiting iets persoonlijks over zichzelf gaan verwerken. Het zet aan tot nadenken: “Welk voorwerp zegt iets over jou?”

Workshops

Na de rondleiding gingen de deelnemers aan de slag met klei en op Texel gevonden voorwerpen. Ze maakten er afdrukken van en kwamen zo tot heel verschillende collages in klei. Paulien Valk gaat hierna in drie workshops met de deelnemers werken aan voorwerpen die iets over hen en hun cultuur zeggen. Een gezamenlijke maaltijd om kennis te maken met eten uit beide culturen, hoort ook bij het programma.

Portretten

Voor Museum Kaap Skil is meedoen aan ‘Gezichten van Noord-Holland’ niet alleen leuk en uitdagend, maar ook leerzaam. Eén van de doelen is dan ook om als museum beter te leren hoe verschillende doelgroepen kunnen worden betrokken bij het museum. Uiteindelijk zal het project uitmonden in foto’s van de deelnemers met hun zelfgemaakte voorwerp. Deze portretten en de voorwerpen zullen in het museum worden getoond. De tentoonstelling gaat bovendien naar het Frans Hals Museum in Haarlem en het Amsterdam Museum (aan de Amstel) in Amsterdam.

GEZICHTEN VAN NOORD-HOLLAND

Samen met diverse gemeenschappen uit Noord-Holland, creëren het Amsterdam Museum en het Frans Hals Museum de komende jaren nieuwe gezichten en verhalen die aan hun collecties worden toegevoegd. Dit doen ze door met culturele en maatschappelijke organisaties actief op zoek te gaan naar gemeenschappen die nog niet altijd gerepresenteerd zijn in de musea. Deelnemers uit deze gemeenschappen reflecteren samen met kunstenaars op groepsportretten uit de collecties, en maken vervolgens nieuwe portretten. Op deze manier willen de musea samen met organisaties, kunstenaars en inwoners nieuwe gezichten aan de geschiedenis van de regio toevoegen. De verzamelde portretten worden onder andere tentoongesteld in Amsterdam en in Haarlem (2024/2025). Ga voor meer informatie naar: gvnh.nl

Gezichten van Noord-Holland wordt gefinancierd door het ministerie van OCW in het kader van de Basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024.