Blij met bijdrage provincie Noord-Holland

Gepubliceerd op 8 oktober 2020

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft besloten een miljoen Euro extra uit te trekken voor het tentoonstellen van topstukken uit de Palmhoutwrak-collectie bij Museum Kaap Skil. De collectie bestaat uit vele honderden, veelal puissant rijke objecten afkomstig van een schip dat in de zeventiende eeuw voor Texel is gezonken. De objecten zijn opgedoken door Texelse sportduikers. Het belangrijkste topstuk is een perfect bewaard gebleven zijden japon van koninklijke allure. Dankzij de provinciale bijdrage denkt Museum Kaap Skil deze jurk in 2022 te kunnen tonen in een permanente tentoonstelling.

Speciale vitrine

In 2016 is de unieke jurk uit het Palmhoutwrak een maand lang te zien geweest in Museum Kaap Skil. Duizenden mensen kwamen het uitzonderlijk mooie en kwetsbare kledingstuk bewonderen. Om de jurk en de andere objecten te kunnen tonen, zijn meerdere speciale, geklimatiseerde vitrines nodig, De vitrine voor de jurk moet ook nog eens zuurstofvrij zijn. Dankzij de bijdrage van de provincie kan Museum Kaap Skil onder andere deze vitrines aanschaffen.

Avontuur

Museummanager Corina Hordijk: “Met de jurk bewandelen we een pad dat voor iedereen nieuw is. Het is een uitzonderlijk object dat om uitzonderlijke maatregelen vraagt. De onderzoekers hebben aangegeven onder welke condities het kwetsbare textiel kan worden getoond. Een vitrine die hieraan voldoet, kent zijn gelijke bijna niet in de wereld. Het is een avontuur dat we met vele partijen zijn aangegaan en ik ben heel blij dat de provincie, als eigenaar van de collectie, hier zo intensief in meedraait. Dankzij de nu toegezegde bijdrage komt het moment dat we de jurk kunnen tonen weer dichterbij. We werken nu toe naar 2022.”

Kapstok voor verhalen

De plannen van Museum Kaap Skil zijn door de corona-crisis aangepast. In oktober 2019 werd, met het uitgeven van een bidbook, nog uitgegaan van een grootschalige verbouwing van het hele museum. De ambities zijn er nog steeds, maar het tempo is bijgesteld. De prioriteit ligt nu bij het tentoonstellen van een aantal aansprekende objecten uit het Palmhoutwrak in het bestaande entreegebouw. Dit biedt een prachtige kapstok om alle verhalen van de Reede van Texel aan op te hangen. Het project is in een eerdere fase ook ondersteund door het Waddenfonds en STIFTexel.