Informatieavond ‘Museum Kaap Skil vernieuwt’

Gepubliceerd op 27 september 2019

Museum Kaap Skil vernieuwt 2022

Op 3 en 4 oktober organiseert Museum Kaap Skil in het Museumcafé een informatiebijeenkomst. Op deze avonden, die om 19.30 uur beginnen, zal uitleg gegeven worden over de plannen die het museum heeft geformuleerd om de Palmhoutwrakcollectie te kunnen huisvesten. Na de presentatie is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen. De avonden zijn vooral bedoeld voor de gemeente en de inwoners en ondernemers van Oudeschild, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Al snel na de vondst van de Palmhoutwrakcollectie, waaronder de Jurk, in 2014 werd duidelijk dat het een wereldwijd unieke collectie betreft. Museum Kaap Skil heeft meteen aan de Provincie Noord-Holland, die eigenaar is van de collectie, laten weten dat het een grote wens is dat de collectie op Texel tentoongesteld zal worden. Uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden en voorwaarden om dit te realiseren hebben ertoe geleid dat de provincie akkoord is met Museum Kaap Skil als de plek waar de Palmhoutwrakcollectie uiteindelijk wordt gehuisvest. Hiervoor zijn echter wel ingrijpende investeringen noodzakelijk.

Met een projectgroep is, in samenwerking met onder meer de provincie, hard gewerkt aan het ontwikkelen van de plannen. Er zijn heel wat hobbels te nemen voor de waardevolle collectie aan het publiek kan worden getoond. Met name voor het kwetsbare textiel, dat gevoelig is voor licht en zuurstof, moeten de vitrines en ruimtes aan heel strikte voorwaarden voldoen. Voor het huisvesten van de collectie zijn daarnaast verbouwingen en interne verhuizingen noodzakelijk. Museum Kaap Skil wil tegelijk met het creëren van ruimte voor de Palmhoutwrakcollectie het hele verhaal van het museum herwaarderen.

Beide avonden duren van 19.30 tot 20.30 uur. Aanmelden is niet nodig.