Restauratie monumentaal graanpakhuis

Gepubliceerd op 13 september 2017

Monumentaal graanpakhuis bij Museum Kaap SkilOp het terrein van Museum Kaap Skil staan drie Rijksmonumenten: een graanpakhuis, een wierschuur en molen De Traanroeier. Met subsidies van de provincie Noord-Holland en het Rijk wordt het graanpakhuis momenteel gerestaureerd.

De restauratie behelst onder meer het verwijderen en vernieuwen van de voegen, het vervangen van kapotte bakstenen en slechte dakpannen en het restaureren van de kozijnen. De werkzaamheden zijn gebaseerd op bevindingen van Monumentenwacht Noord-Holland. Subsidies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Holland maken het werk mogelijk. De uitvoering is aangenomen door Frans Zegel Bouw uit Oudeschild. Er zijn verschillende Texelse bedrijven bij betrokken.

Het graanpakhuis, dat eigenlijk uit twee geschakelde gebouwen bestaat, is eind negentiende eeuw gebouwd. Het was toen eigendom van de firma Dros. Toen de molen in 1902 naast het pakhuis werd geplaatst, is er een verbinding gemaakt tussen beide gebouwen. Het pakhuis had oorspronkelijk slechts een verdieping. In de Eerste Wereldoorlog stegen de graanprijzen sterk en is het gebouw uitgebreid met een tweede verdieping.

Het hijsen van de zware zakken graan en meel gebeurde met touw en blok. De hijsbalken en hijsluiken aan de gevel herinneren hier nog aan. Transport naar en van de molen ging door het verbindingsbruggetje. Om het gewicht van al het graan te kunnen dragen, was een zware balkenconstructie noodzakelijk. Dit is binnen goed te zien. Tegenwoordig maakt het graanpakhuis onderdeel uit van het museum. Tijdens de werkzaamheden blijft het gebouw gewoon toegankelijk.