Tweede Kamerlid Sandra Beckerman bezoekt Museum Kaap Skil

Gepubliceerd op 18 juni 2024

Lid van de Tweede Kamer en zelf archeoloog; Sandra Beckerman (SP) weet dus waar ze het over heeft! Sandra bracht op maandag 17 juni een gecombineerd bezoek aan Museum Kaap Skil en de duikers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die momenteel onderzoek doen naar het Palmhoutwrak. Directeur-bestuurder Marion Barth en conservator Alec Ewing van Museum Kaap Skil maakten van de gelegenheid gebruik om de urgentie van het behoud van het maritieme erfgoed onder haar aandacht te brengen.

Erfgoed in gevarenzone

Natuurlijk wilde Sandra Beckerman de Jurk en andere vondsten uit het 17e-eeuwse Palmhoutwrak met eigen ogen zien. Dit uitzonderlijk rijke wrak heeft inmiddels al heel wat in beweging gezet; dankzij de unieke vondsten uit het Palmhoutwrak is de noodzaak van meer onderzoek aan en zorg voor het erfgoed dat op de bodem van de Waddenzee ligt extra duidelijk geworden. Door veranderende zeestromen, mede veroorzaakt door de klimaatverandering, dreigen de wrakken vol met informatie over ons verleden, te vergaan.

Meer aandacht

Marion en Alec hebben bij Sandra gepleit voor meer politieke aandacht voor het gezonken erfgoed. Ook het onderzoek van de RCE wat deze maand plaatsvindt, is in gang gezet naar aanleiding van Kamervragen. Sandra Beckerman is, na haar bezoek aan Museum Kaap Skil, naar het duikschip van de RCE gegaan. Daar heeft ze met de duikers gesproken over het onderzoek naar het Palmhoutwrak.