De geldkist van de Wezenputten

Een metalen geldkist van 72 x 38,5 x 42 cm. Het is de kist waarin de opbrengsten van de verkoop van ijzerhoudend water werd bewaard. Dat water werd verkocht aan de zeeschepen op de Reede van Texel.

De geldkist is niet alleen mooi om te zien, maar symboliseert ook verschillende verhalen. De verdiensten van de wezenputten werden erin bewaard. De inkomsten van de verkoop van het water waren van levensbelang voor het weeshuis. Anderzijds waren zeelui niet voor niks bereid om goed geld te betalen voor het water uit de putten. Het ijzerrijke water was lang houdbaar, een essentiële eigenschap tijdens lange zeereizen. De Wezenputten zijn van begin zeventiende eeuw tot ongeveer 1800 in gebruik geweest. Ze leverden jaarlijks een paar honderd gulden op voor het weeshuis. De waterhandel was ook een bron van inkomsten voor andere Texelaars. Het transport van de vaten naar de zeeschepen moest tenslotte ook betaald worden. Er is heel wat heen en weer gevaren van de putten, over de Skilsloot, naar de Reede van Texel: een schip dat naar de oost voer sloeg wel 8.000 liter water in om tot Kaap de Goede Hoop voldoende drinkwater te hebben.

Het watertransport is te zien op de maquette in de kelder van het hoofdgebouw van Kaap Skil: op de ‘Skilsloot’ varen kleine schepen met vaten water richting de grote zeilschepen op de Reede.