Geslaagd bezoek Koninklijk Paar aan Museum Kaap Skil

Gepubliceerd op 9 mei 2023

Foto Stefan Krofft

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima begonnen hun streekbezoek aan de Waddeneilanden vanmorgen bij Museum Kaap Skil. Ondanks de regen was er ruime belangstelling van een opgewekt publiek toen ze in de Heemskerckstraat arriveerden. Hier werden ze verwelkomd door de directie van Stichting Texels Museum.

Rondleiding Palmhoutwrak

Artistiek directeur Corina Hordijk leidde het koningspaar langs de maquette van de Reede van Texel en de pronkstukken uit het Palmhoutwrak. Aangekomen bij de inmiddels wereldberoemde zijden jurk, bleek dat de koning en koningin zich er goed in hadden verdiept. Vanwege de koninklijke uitstraling van De Jurk en het feit dat hij moet hebben toebehoord aan een dame uit de hoogste kringen, zei Corina tegen koningin Máxima dat ze er niet eerder naar had gekeken met iemand die hem ook daadwerkelijk zou kunnen dragen. Hierop zei de koning voor de grap: “En als ik nou een Shakespeare-acteur ben?”. Met deze vraag refereerde hij aan een van de mogelijke verklaringen voor de lading van het schip: dat het de complete toneeluitrusting van een Shakespeare-gezelschap was. In de 17e eeuw werden ook de vrouwenrollen door mannen gespeeld. Corina reageerde daarom met: “De Jurk had u beiden goed gestaan!”

Gesprek maritiem erfgoed

Foto Stefan Krofft

Het tweede deel van het bezoek aan het museum bestond uit een gesprek over het belang van de scheepswrakken die voor de kunst van Texel op de zeebodem liggen en de noodzaak deze tijdcapsules vol historische informatie en objecten te beschermen. Bij dit gesprek waren onder anderen de burgemeester van Texel, Michiel Uitdehaag, professor Maarten van Bommel van de Universiteit van Amsterdam en commissaris van de koning Arthur van Dijk aanwezig. Het Koninklijk Paar luisterde aandachtig en toonde een grote betrokkenheid bij het onderwerp. Al met al was het een heel plezierig bezoek dat in een ongedwongen sfeer verliep. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vertrokken om 11 uur weer naar de volgende bestemming van hun tweedaagse streekbezoek.