Startsein ‘Museum Kaap Skil vernieuwt’

Gepubliceerd op 12 oktober 2019

Foto Fleur Schinning, Archeologie West-Friesland

Tijdens de Texelse Archeologiedag op zaterdag 12 oktober is het eerste exemplaar van het bidbook van Museum Kaap Skil overhandigd aan wethouder Jaap Vlaming en leden van Duikclub Texel. Ze ontvingen het boek getiteld ‘Texel en de wereldzeeën. Museum Kaap Skil vernieuwt’ uit handen van museummanager Corina Hordijk. Het is de aftrap van een grote fondsenwervingscampagne van het museum voor de huisvesting van de Palmhoutwrak-collectie.

Samenwerking

Corina Hordijk presenteerde het boek vol trots. Het is ontstaan uit intensieve samenwerking met onder andere de Provincie Noord-Holland, die eigenaar is van de opgedoken collectie. Het heeft veel tijd, overleg, rekenen en afstemming gekost, maar nu heeft het museum een boekwerk in handen waarmee fondsen, overheden, sponsoren en donateurs kunnen worden geïnformeerd over de plannen van Museum Kaap Skil.

Permanente tentoonstelling

Het Palmhoutwrak, dat in 2014 door de Texelse duikers is ontdekt, herbergt wereldwijd unieke objecten. De honderden voorwerpen die de Texelse duikers boven water hebben gehaald zijn en worden intensief onderzocht door verschillende groepen wetenschappers en deskundigen. Vanaf het begin was het de wens van Museum Kaap Skil om de bijzondere collectie in een permanente tentoonstelling te kunnen delen met het publiek. Vanwege de kwetsbaarheid van met name het textiele deel van de collectie, is dit echter niet eenvoudig te realiseren.

Toekomstbeeld

Het bidbook schetst het toekomstbeeld van Museum Kaap Skil. In de tentoonstelling zijn de meest bijzondere objecten uit de Palmhoutwrakcollectie te zien in een vaste opstelling. Voor de opgedoken zijden japon zal een speciale, zuurstofvrije, geklimatiseerde vitrine moeten worden gemaakt. Het hoofdgebouw zal verbouwd worden, maar ook op het buitenterrein en in de andere gebouwen zijn veranderingen gepland. Het is een ambitieus plan, waarvoor veel geld nodig is. Met het presenteren van het bidbook is de fase van fondsenwerving ingegaan.