STIFTexel ondersteunt project Museum Kaap Skil met extra bijdrage

Gepubliceerd op 27 september 2019

Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFTexel) heeft Museum Kaap Skil opnieuw een bijdrage toegezegd voor het project ‘Museum Kaap Skil thuishaven voor de Palmhoutwrakcollectie’. Op donderdag 26 september is een overeenkomst voor een bijdrage van € 200.000,- ondertekend.

Ondertekend

De ondertekenaars waren Mark Poldner, Marius Kikkert en Jan Frederici, respectievelijk de voorzitter, penningmeester en secretaris van STIFTexel en de waarnemende directieleden van Stichting Texels Museum Albert Zandstra en Anneke Schrama. Museum Kaap Skil gebruikt de bijdrage onder andere om plannen te maken en fondsen te werven voor de permanente huisvesting van de Palmhoutwrakcollectie.

Schip in zicht op de maquette

Binnenkort zal de tentoonstelling rond de maquette van de Reede van Texel worden vernieuwd. Ook hiervoor wordt de bijdrage van STIFTexel gebruikt. De maquette zelf blijft vanzelfsprekend zoals hij is, maar hij gaat door het toepassen van moderne technieken en mogelijkheden veel meer leven. Bezoekers kunnen bovendien veel meer informatie over de schepen krijgen via computerschermen die verbonden met de maquette. Volgens planning wordt de geheel vernieuwde tentoonstelling rond de maquette op 1 december 2019 geopend.

Museum Kaap Skil vernieuwt

Om de Palmhoutwrakcollectie bij Museum Kaap Skil te kunnen huisvesten zijn ingrijpende veranderingen en investeringen noodzakelijk. Het bidbook hiervoor is inmiddels gereed en verschillende mogelijke geldschieters zijn en worden benaderd. Het beoogde eindresultaat is een vernieuwd Museum Kaap Skil van internationale allure, met objecten die uniek zijn in de wereld en tentoonstellingen waar mensen speciaal voor naar Texel komen.

Vliegwielfunctie

STIFTexel zet gelden die afkomstig zijn van de toeristenbelasting in voor het verbeteren en vernieuwen van het toeristisch aanbod op Texel. Daarnaast staat het een vliegwielfunctie voor: door in een vroeg stadium van een project te investeren, sluiten andere sponsoren en fondsen sneller aan. Vorig jaar kreeg Museum Kaap Skil voor het project  ‘Museum Kaap Skil thuishaven voor de Palmhoutwrakcollectie’ al € 150.000,-. Dit is onder andere gebruikt voor de realisatie van de tijdelijke tentoonstelling ‘Pronkstuk uit het Palmhoutwrak’. Naast STIFTexel hebben ook de Provincie Noord-Holland en het Waddenfonds bijgedragen. Op 3 en 4 oktober zullen de gemeente, de inwoners van Oudeschild en andere belangstellenden op een informatieavond over de plannen worden bijgepraat.