De Skilder haven wordt in gebruik genomen

Eind achttiende eeuw veranderde er veel voor Texel. Bestaande natuurlijke havens en belangrijke zeegaten slibden dicht, het belang van de Reede van Texel nam af. Tijd voor een nieuwe haven voor kleine vrachtschepen: bij Skil.