Historisch naambordje opgevist

Gepubliceerd op 4 oktober 2017

Het opgeviste houten naambordjeTwee Texelse vissers troffen afgelopen zomer tussen de vangst een oud houten naambordje aan. De conservator van Kaap Skil heeft de herkomst ervan achterhaald.

De Texelse vissers Tony van der Vis en Fred Wiering van de TX38 visten het bordje op in buurt van de Engelse kust, nabij Smith’s Knoll. Op het bordje was duidelijk een koninklijke kroon zichtbaar, alsmede het cijfer 1 en de letters ‘KM AMAZONE’. Gezien de locatie werd er al snel gedacht aan een wrak van één van de grote zeeslagen tussen Nederland en Engeland in de zeventiende eeuw. Van der Vis en Wiering droegen het curieuze naambordje in augustus over aan Museum Kaap Skil.

Alec Ewing, conservator van Kaap Skil, concludeerde vanwege het kroontje dat het bordje niet zeventiende-eeuws kon zijn, aangezien Nederland pas in 1815 een koninkrijk werd. In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat de letters KM verwezen naar Koninklijke Marine, maar navraag bij het Marinemuseum leerde dat de Nederlandse marine nooit een schip met de naam Amazone in de vaart heeft gehad.

Uit verder onderzoek bleek dat dit bordje mogelijk afkomstig is van de SMS Amazone. Niet een Nederlands, maar een Pruisisch schip. Deze driemaster korvet is in 1843 in Stettin, in het toenmalige Koninkrijk Pruisen (de voorloper van het Duitse Rijk), gebouwd als onderdeel van het Flottenbauplan. Het Marinemuseum in Wilhelmshaven bevestigde dat de koningskroon zeer Pruisisch oogt. Bovendien wist men daar te vertellen dat de letters KM soms gehanteerd werden als afkorting van Königliche Marine. Het naambordje heeft mogelijk op een loopbrug of reddingsboot gehangen.

De driemaster SMS Amazone was 44 meter lang en was bewapend met 18 kanonnen. Het schip werd vooral gebruikt voor de opleiding van studenten van de academie voor marineofficieren in Danzig. Op 14 november 1861 is het schip tijdens een zware storm nabij Texel gezonken. Het was toen bezig met een trainingsmissie richting Portugal. De gehele 143-koppige bemanning, waaronder 18 studenten, is hierbij omgekomen.