Corina Hordijk vertrekt bij STM

Gepubliceerd op 6 oktober 2023

Corina in gesprek met Koninklijk Paar bij de maquetteSinds maart 2021 werd Stichting Texels Museum, waar Museum Kaap Skil onderdeel van uitmaakt, geleid door drie directeuren. Corina Hordijk was artistiek directeur, Marion Barth zakelijk en Anneke Schrama facilitair directeur. Met de pensionering van Anneke in het vooruitzicht heeft de Raad van Toezicht zich beraad op de toekomst en besloten per 1 oktober met één directeur verder te gaan. Marion Barth neemt deze taak op zich, Corina Hordijk zet haar carrière buiten de stichting voort.

Enorme prestatie

Corina heeft, als artistiek directeur en daarvoor als museummanager van Museum Kaap Skil en de Oudheidkamer, de transformatie van Museum Kaap Skil geleid. Heel Nederland heeft in de NTR-documentaire ‘De Jurk en het Scheepswrak’ kunnen zien dat het een enorme inspanning heeft gekost om de vondsten uit het Palmhoutwrak terug naar Texel te halen en tentoon te kunnen stellen. Het lukte Corina, die voor alle partijen een betrouwbare partner bleef, steeds weer om dreigende conflicten te sussen en problemen te overwinnen. Haar positieve levensinstelling werd soms danig op de proef gesteld, maar was essentieel om tot het behaalde resultaat te komen.

Toekomstplannen

Momenteel liggen er voor Stichting Texels Museum weer nieuwe uitdagingen te wachten. De realisatie van een groot depot voor de collecties van de vier musea is er een van.